یک نهاد آزادی‌های مدنی مسلمانان در آمریکا تحقیقات کنگره را در خصوص احتمال کنترل غیر موجهه مسلمانان این کشور از طریق برنامه‌های جاسوسی را خواستار شد.

شورای روابط آمریکایی- اسلامی اعلام کرد دولت آمریکا از داده‌های شخصی برخی اپلیکیشن‌های دینی جهت اقدامات جاسوسی علیه آن‌ها بهره می‌گیرد. مدیر این نهاد آزادی‌های مدنی ضمن محکوم کردن این اقدام گفت از کنگره آمریکا درخواست کردیم تا تحقیقاتی جامع در خصوص سوء استفاده دولت از اطلاعات شخصی مسلمانان داخل و خارج از کشور صورت دهد. این تحقیقات دربرگیرنده احتمال سوء استفاده از اطلاعات این افراد جهت اقدامات جاسوسی می‌شود.

ادوارد احمد میشل، از مقامات شورای روابط اسلامی-آمریکایی تاکید مسلمانان بسیاری در سالیان متمادی از جاسوسی و دیگر اقدامات توام با تبعیض دولت متضرر شده اند. در خارج از آمریکا این اقدامات در قالب ترور در عملیات نظامی و پهپادی نمود پیدا کرده است.

به تازگی اطلاعاتی از فرماندهی عملیات ویژه امریکا و نهاد «ضد تروریسم، ضدشورش و شناسایی ویژه» به بیرون درز پیدا کرد که در آن امکان دست یابی به اطلاعات مسلمانان با استفاده از اپلیکیشن‌های مذهبی مطرح شده بود. این اطلاعات به منظور کمک به عملیات نیرو‌های ویژه در خارج از آمریکا بکار می‌رفت.