سعید پیوندی، کارشناس بی‌بی‌سی گفت: با توجه به نتیجه انتخابات و همه اتفاقاتی که در این سال‌ها در آمریکا رخ داده، شکاف در جامعه آمریکا بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که اوباما در مصاحبه اخیرش به آن اشاره کرده است.