​ "ترکی فیصل" رئیس سابق اطلاعات عربستان سعودی گفت:  بازگشت به توافق هسته‌ای به شکل سابق آن به نفع ثبات منطقه ما نیست و بازگشت به این توافق و سپس مذاکره در مورد سایر مسائل مهم موجب به دام افتادن دیپلماسی می‌شود و آن را در معرض آنچه وی باج‌خواهی ایران خواند، قرار می دهد.

فیصل افزود: بر این اساس نیاز به یک توافق جدید وجود دارد که تمام مسائل باقی مانده با ایران را در بربگیرد.

وی خطاب به بایدن گفت: از نگرانی‌های مشروع دوستان و متحدانت در منطقه غافل نشو؛ این متحدان باید طرف مذاکره در خصوص نقشه فراگیری باشند که منافع راهبردی آنان را تضمین کند.