نماینده ترامپ در نوادا گفت: بیش از 15 هزار نفر از رأی دهندگان در دو ایالت رأی داده‌اند؛ حتی مرده‌ها هم رأی داده‌اند!