سناتور «برنی سندرز» با انتشار پیامی در واکنش به تحولات پسا انتخاباتی در آمریکا نوشت: بسیار رقت انگیز است که یک رئیس جمهور مستقر برای تغییر ‌نتیجه انتخابات تلاش کند. بدتر آنکه حزب جمهوریخواه‌ بجز چند استثنا در مورد این حمله ظالمانه به دموکراسی سکوت کرده است. حزب جمهوریخواه دیگر یک حزب سیاسی نیست بلکه یک فرقه است.