حضور انبوه معترضان فرانسوی در خیابان‌ها، شهرهای این کشور را به صحنه اعتراضات مردمی علیه قانون امنیتی جدید فرانسه که فیلم گرفتن از مأموران پلیس را ممنوع می‌کند تبدیل کرده است.

خشونت شدید پلیس فرانسه در برابر مردم خشمگین، پاریس و نزدیک به ۷۰ شهر فرانسه را شبیه میدان جنگ کرده است.