دولت کانادا بعد از ظهر دوشنبه از یک برنامه مالی جدید به ارزش میلیاردها دلار کانادا به منظور تقویت اقتصاد این کشور در میان بحران کرونا ، رونمایی کرد.

نسخه به روزرسانی شده این برنامه مالی که "حمایت از کانادایی ها و مبارزه با کووید_19" نام دارد و شامل 237 صفحه است، نگاهی اصلاح شده به اقتصاد کانادا و تأثیر رکود کرونا بر چشم انداز اقتصادی این کشور ارائه می دهد.

دولت کانادا در بیانیه ای گفت: ماه های آینده دشوار خواهد بود و حمایت مالی مداوم تا سال 2021 برای محافظت از مشاغل و جلوگیری از خسارات دائمی گسترده در اقتصاد ما ضروری خواهد بود.

جزئیات این برنامه محرک اقتصادی به ارزش 70 تا 100 میلیارد دلار کانادا (54 تا 77 میلیارد دلار آمریکا) برای سه سال مالی آینده از اول آوریل 2021 بودجه بندی می شود.