دسته جدیدی از مزدوران ائتلاف سعودی با جدا شدن از صفوف این نیروها  به صفوف  ارتش و کمیته‌های مردمی یمن پیوستند.

به گزارش شبکه المیادین، ۲۵ نفر از مزدوران ائتلاف سعودی عضو تیپ ۳ موسوم به عروبه در منطقه مرزی «الخوبه» در استان «جیزان» عربستان سعودی با ابراز ندامت از گذشته خود، به نیروهای مسلح یمن در صنعاء ملحق شدند.

بر اساس گزارش مذکور، سه نفر از آنها که از فرصت فرمان عفو عمومی دولت صنعاء استفاده کردند، از فرماندهان نیروهای ائتلاف سعودی بودند.

مرکز ملی بازگشت فریب خوردگان به آغوش وطن در صنعاء نیز دیروز خبر داد، پانزده نفر از نیروهای منصور هادی و در راس آن سرتیپ «حمد راشد الحزمی» رئیس شورای قبایل دِهم و فرمانده تیپ «العز» در استان «الجوف» در چارچوب فرمان عفو عمومی به صفوف نیروهای ملی یمن بازگشتند.

 سرتیپ الحزمی به خبرگزاری سبأ گفت: «امروز یمنی‌ها هیچ فرصتی ندارند جز اینکه در صفی واحد در برابر نیروهای متجاوز ایستاده و وطن را از متجاوزان جاه طلب برای اشغال یمن و چپاول ثروت ها و منابع آن بایستند.»