« دونالد ترامپ »، رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا در اظهاراتی با تکرار ادعای تقلب در این انتخابات، مدعی شد: «شاهد اتفاقی هستیم که تاکنون روی نداده است و می‌خواهیم که پوشش رسانه‌ای خوبی از آن صورت گیرد. در انتخابات تقلب شد و این درگذشته روی نداده است.»