صفحه توییتر خبرگزاری فرانسه نوشت: ژاپن برای مقابله با موج سوم همه گیری کرونا در این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

مقررات اعلام شده در وضعیت فوق العاده جدید اگر چه بسیار جدی و سخت اعلام شده اند اما از مقررات وضع شده در موج اول همه گیری نرمتر هستند.

ژاپن