نتایج یک نظرسنجی جدید از تمایل حداکثری مردم آمریکا برای برکناری زودتر از موعد دونالد ترامپ از قدرت پس از حمله به کنگره حکایت دارد.

نظرسنجی جدید رویترز و موسسه ایپسوس نشان می‌دهد ۵۷ درصد از مردم آمریکا معتقدند دونالد ترامپ به دلیل تلاش برای شوراندن حامیان خود و حمله به کنگره آمریکا باید فورا از ریاست جمهوری آمریکا عزل شود.

بسیاری از دموکرات‌های شرکت کننده دراین نظرسنجی اعلام کردند ترامپ به دلیل راه اندازی شورش در آمریکا و زیر سوال بردن دموکراسی این کشور باید همین حالا از قدرت برکنار شود. با این حال جمهوری خواهان نظر متفاوتی داشتند و خواستار ماندن ترامپ تا پایان دوره قانونی ریاست جمهوری خود در کاخ سفید هستند.

نتایج این نظرسنجی نشان داد ازهر ۱۰ آمریکایی که به ترامپ رای دادند ۷ نفر حمله هواداران او به کنگره را محکوم کردند. ۷۰ درصد نیز اعلام کردند با رفتار‌های ترامپ که مسوب اتفاقات روز چهارشنبه در کنگره شد، مخالف هستند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، استناد ۳۰ درصد از کسانی که رای به برکناری ترامپ از قدرت می‌دهند به تبصره ۲۵ قانون اساسی آمریکاست که به معاون رئیس جمهور اجازه برکناری او را می‌دهد.

ترامپ در انتخابات سوم نوامبر هم در آرا عمومی و هم الکترال از رقیب دموکراتش عقب ماند، با این حال همچنان معتقد است تقلبی در کار بوده است و در آخرین گام موجب تحریک هواداران خود برای حمله به کنگره این کشور در هفته گذشته شد. اقدامی که با انتقادات گسترده همراه بود و موج برکناری او از قدرت را در جامعه سیاسی آمریکا به راه انداخته است.