آمار افرادی که در انگلیس به  کرونا   مبتلا شده اند تا صبح امروز یکشنبه به سه میلیون و ۱۷ هزار و ۴۰۹ نفر رسید.

بر همین اساس آمار قربانیان کرونا در این کشور نیز به ۸۰ هزار و ۸۶۸ نفر رسیده است. این در حالی است که واکسیناسیون کرونا از مدت ها قبل در انگلیس آغاز شده است.

از سوی دیگر این کشور هم اکنون درگیر شیوع نسل جدید کرونا (کرونای انگلیسی) است عاملی که موجب شده اغلب کشورهای جهان روابط خود را با بریتانیا به صفر رسانده و تمامی پروازها از این کشور را لغو کنند.