شیخ خالد الملا رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق ، انزجار خود را از اقدام خصمانه آمریکا در تحریم فالح الفیاض رئیس هیئت حشد الشعبی ابراز کرد.

شیخ خالد الملا در توئیتی نوشت : فالح فیاض شخصیتی ملی و جهادی است. اقدام (دولت آمریکا)علیه وی بوی انتقامجویی به خاطر شکست داعش می‌دهد، داعشی که ساخته و پرداخته سرویس های اطلاعاتی آمریکا بود.

وزارت خزانه داری آمریکا جمعه 19 دی 99 اعلام کرد رئیس حشد شعبی عراق را در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار داده است.