روزنامه دیلی میل در مطلبی نوشته است که کارکنان بخش بهداشت و درمان آمریکا از ترس عوارض جانبی حاضر نیستند واکسن کرونا دریافت کنند و نمی‌خواهند با آن‌ها مانند موش آزمایشگاهی رفتار شود.

 بر اساس نتایج یک نظرسنجی، 60 درصد کارکنان یک مرکز نگهداری سالمندان در ایالت اوهایو، حدود نیمی از کارکنان بخش بهداشت یکی از مناطق کالیفرنیا و 40 درصد از پرستاران شهر لس آنجلس از دریافت واکسن کرونا امتناع می‌کنند.

تنها در دو بیمارستان ایالت کالیفرنیا، واکسن‌های کرونا بلا استفاده در قفسه‌ها مانده‌اند و پرستاران حاضر به تزریق آن‌ها نیستند. از این رو شماری از کارکنان این دو مرکز که از عوارض جانبی نگرانی ندارند، واکسن‌های اضافه را به بستگان خود تزریق می‌کنند.