پس از حمله مرگبار اخیر طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره ، اکنون بیش از 200 مورخ از جمله ران چرنو و استیسی شیف برندگان جایزه پولیتزر خواستار برکناری رئیس جمهور آمریکا از قدرت شده‌اند.

 مورخان با انتشار نامه سرگشاده‌ای نوشتند: ترامپ در طول دوره ریاست جمهوری اش، قانون اساسی را زیر پا گذاشت و قوانین، ارزش ها و معیارهای اصلی ما را نقض کرد. او اکنون و پس از ترک قدرت باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد.

 مورخان آمریکایی در این نامه به استیضاح قبلی ترامپ در سال 2019 و همین طور مخالفت وی با پذیرش شکست در انتخابات جنجالی نوامبر در برابر جو بایدن و سخنرانی اش پیش از اشغال ساختمان کنگره توسط طرفدارانش اشاره کرده‌اند.

مورخان در این نامه، ترامپ را یک خطر آشکار و واضح برای دموکراسی آمریکایی و امنیت ملی ایالات متحده ارزیابی کرده‌اند.