یک گشتی رژیم صهیونیستی عصر امروز سه شنبه یک چوپان لبنان ی را در محله «بسطره» در  منطقه مرزی «کفرشوبا» در خاک لبنان ربوده و به داخل فلسطین اشغالی برد.

«زینه عکر» معاون نخست وزیر و وزیر دفاع لبنان در واکنش به این حادثه و نقض مکرر حریم لبنان توسط رژیم صهیونیستی گفت: «از اول هفته گذشته لبنان شاهد پرواز گسترده هواپیماهای جنگی و شناسایی دشمن اسرائیلی و در ارتفاع پایین است که نقض آشکار حریم هوایی لبنان محسوب می‌شود و موجب ایجاد ترس و وحشت در بین شهروندان لبنانی و به خصوص کودکان شده است.»

این مسئول لبنانی تجاوز رژیم صهیونیستی به حریم لبنان را نقض قطعنامه ۱۷۰۱ توصیف کرد و گفت: «یک چوپان لبنانی امروز اشتباهی و شاید به اندازه چند متر وارد حریم مرز میان لبنان و فلسطین اشغالی شده که توسط دشمن اسرائیلی ربوده شده است و ما از سازمان ملل می‌خواهیم برای توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی اقدام عملی کند.»

به گزارش پایگاه خبری العهد، «قاسم هاشم» عضو فراکسیون «التنمیة و التحریر» پارلمان لبنان نیز گفت: «ربوده شدن حسن زهره چوپان لبنانی از دشت بسطره که بخش آزاد شده از مزارع اشغالی شبعا است، تجاوز به خاک لبنان و نقض حاکمیت ملی و قطعنامه‌های بین المللی است که وحشی‌گری دشمن اسرائیلی و زورگویی او را ثابت می‌کند و همچنین مقاصد خصمانه این رژیم را نسبت به لبنان نشان می‌دهد، آن هم دربرابر جامعه بین الملل و سازمان ملل که نسبت به این مسائل بی تفاوت است.»