آنتونیو فائوچی ، رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا دیروز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد که خوشحال است که اکنون جو بایدن در کاخ سفید است و می‌تواند آزادانه صحبت کند، زیرا مخالفت علنی با دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق آمریکا پیامد‌های سنگینی داشت.

فائوچی در مورد زمان حضور خود در تیم مقابله با کرونای ترامپ گفت «همه چیز ناخوشایند بود»، به ویژه در مورد تأثیر هیدروکسی کلروکین که به گفته وی، ترامپ آن را به عنوان یک داروی ضد ویروس کرونا به طور غیر علمی ارزیابی کرد.

وی خاطرنشان کرد که از هیچ کاری لذت نمی‌برد. وی ادامه داد که اکنون که می‌تواند در مورد علم صحبت کند احساس آزادی بخشی است.