‌کاربران لبنانی هشتگ ‎احزمة السعودیة الناسفة (کمربندهای انفجاری سعودی ) را ترند کردند.

با اینکه ترند اول شد، توییتر آن را سانسور کرد و فقط یک کلمه آن دیده می‌شود.

در انفجار بغداد نفر اول با تظاهر به مریضی مردم را دور خود جمع کرد و سپس خود را منفجر کرد. نفر دوم، خود را بین کسانی که دوباره جمع شدند منفجر نمود.

وزارت بهداشت عراق اعلام کرد ۳۲ نفر شهید و ۱۱۰ نفر مجروح شده‌اند.

مهندسان سعودی که در آبادانی عراق مشارکت داشتند!
(تصاویر متعلق به عناصر سعودی داعش است که اقدام به عملیات انتحاری در عراق کردند)