کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای از برقراری تماس تلفنی جو بایدن ، رئیس جمهور جدید آمریکا و امانوئل مکرون ، همتای فرانسوی وی خبر داد.

در این بیانیه آمده است که دو رئیس جمهور آمریکا و فرانسه طی این تماس تلفنی بر سر موضوعات مرتبط با سیاست خارجی از جمله مبارزه با ویروس کرونا، بحران تغییرات اقلیمی و همچنین احیای اقتصاد جهانی با یکدیگر به توافق رسیدند.

کاخ سفید در بیانیه خود آورده است که، بایدن و مکرون در این گفتگو خواستار تقویت روابط فراآتلانتیک و روابط دوجانبه از طریق ناتو و همچنین شراکت آمریکا با اتحادیه اروپا شده اند.

این دو رئیس جمهور همچنین بر سر اولویت‌های سیاست خارجی دو کشور از جمله مسائل مربوط به روسیه، چین، غرب آسیا و مناطق ساحل با یکدیگر به توافق همکاری رسیدند.