به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، فهرست وحدت ملی سوریه پیشگام انتخابات پارلمانی سوریه در سال ۲۰۱۲ است و این امر در دمشق پایتخت سوریه آشکارتر است.


روزنامه الوطن سوریه گزارش کرد که بر اساس اخبار غیررسمی فهرست وحدت ملی در دمشق پیشگام است و عمار ساعاتی، محمد عزت عربی کاتبی، ماجده قطیط، عاطف الزیبق، وفاء خلیفه و جمال قادری از حزب بعثو عضو فهرست وحدت ملی بیشترین رای را از بخش الف(بخش فلاحین) به دست آورده‌اند.

کرسی‌های پارلمان سوریه میان دو بخش تقسیم شده است که بخش نخست به نامزدان بخش فلاحین(کشاورزان) و بخش دوم به نامزدان عموم مردم اختصاص یافته است که هر کدام دارای نامزدان عضو ائتلاف و مستقل‌هاست.

در بخش نامزدان مستقل بخش الف، عمر اوسی، شریف شحاده او اکرم العجلانی از فهرست شام اول تا سوم هستند.

در بخش ب(عموم مردم) خالد العبود از اتحاد سوسیالیست، خلیل مشهدیه(حزب بعثو فهرست وحدت ملی) حنین نمر از حزب کمونیست و فایز الصایغ(حزب بعثو فهرست وحدت ملی)، عمار بکداش از حزب کمونیست سوریه، نادر بعیرا(حزب بعثو فهرست وحدت ملی)، محمد صبحی ابوالشامات(حزب بعثو فهرست وحدت ملی)، محمد جهاد اللحام و محمد عامر قبانی(حزب بعثو فهرست وحدت ملی) پیشتازند.

در بخش ب و نامزدان مستقل، محمد حمشو(فهرست الفیحاء)، احمد نورالدین شلاش(مستقل)، احمد کزبری(فهرست فیحاء)، سامر الدبس(فهرست الفیحاء)، ماریا سعاده(مستقل) و وائل الغبره(فهرست شام) بیشترین رای را آورده‌اند.

تنها قدری جمیل از فهرست جبهه خلق برای تغییر و آزادی موفق شد آراء لازم را برای راهیابی به پارلمان کسب کند.

شهر دمشق شاهد رقابت ۴۰۰ نامزد برای به دست آوردن ۲۹ کرسی از مجموع ۲۵۰ کرسی پارلمان این کشور بود که ۱۰ کرسی آن متعقل به بخش الف(فلاحین / کشاورزان) و ۱۹ کرسی باقیمانده متعلق به بخش مردمی بود.

در دمشق ۶۶ عضو حزب بعثدر قالب فهرست وحدت ملی در این انتخابات شرکت کرده بودند.

فهرست وحدت ملی:

این فهرست ائتلافی شامل ۱۰ حزب است. حزب بعثاز بارزترین احزاب این فهرست است. این احزاب در انتخابات پیشین جبهه ملی پیشرو نام داشتند که آن را حافظ اسد در ۷ مارس ۱۹۷۲ تاسیس کرد.

فهرست وحدت ملی اکنون شامل احزاب زیر است:

۱- حزب بعث عربی سوسیالیست. ۲- حزب کمونیست سوریه -بکداش. ۳- کمونیست سوریه -فیصل. ۴- اتحاد سوسیالیست عربی. ۵- متحدان سوسیالیست. ۶- جنبش سوسیالیستهای عرب. ۷- حزب وحدت سوسیالیست دموکراتیک. ۸- اتحاد عربی دموکرات. ۹- العهد ملی. ۱۰- حزب قومی اجتماعی -عصام محایری ( در سال ۲۰۰۵ به این فهرست پیوست).