نگرانی بزرگ درباره  واکسن کرونا  را می توان کارایی آن در مقابل جهش های ویروسی دانست. شرکت مدرنا اعلام کرده است کارایی واکسن در مقابل نوع جهش یافته آفریقای جنوبی کمتر است و احتمالا نیاز به تزریق یک دوز اضافه واکسن وجود دارد.

با افزایش جهش های ویروس کرونا و تشدید سرعت انتقال بیماری و تلفات، این پرسش مطرح می شود که آیا واکسن های موجود در برابر این جهش ها مقاوم است یا خیر.

شرکتهای داروسازی مطالعات زیادی در این زمینه انجام داده اند و خبرهای ضد و نقیضی در این زمینه به گوش می رسد. به تازگی شرکت مدرنا اعلام کرده است واکسن آنها در مقابل ویروس انگلیسی و ویروس آفریقای جنوبی مقاوم است ولی کارایی واکسن در مقابل ویروس آفریقای جنوبی پایین تر است. به این معنا که افراد واکسینه شده در صورت مواجهه با ویروس آفریقای جنوبی دیگر کارایی ۹۵ درصدی واکسن مدرنا را تجربه نخواهند کرد؛ بلکه احتمال ابتلا به ویروس در آنها بیشتر است.

مدیرعامل شرکت داروسازی مدرنا اعلام کرده است مطالعات تازه ای برای افزودن یک دوز دیگر واکسن به مجموع دوز های دریافتی افراد در حال انجام است و انتظار می رود این دوز مازاد باعث شود تا بدن در مقابل نوع جهش یافته ویروس کرونا در آفریقای جنوبی هم به طور نسبتا زیادی ایمن شود.

بر اساس یک پژوهش، شمار آنتی بادی های ایجاد شده در بدن افراد پس از دریافت واکسن مدرنا در مواجهه با ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی، یک ششم حالت عادی است. به همین دلیل انتظار می رود تزریق یک دوز اضافه از واکسن یا تغییر ساختار واکسن و تزریق یک دوز دیگر از واکسن با ساختار جدید در دستور کار قرار گیرد.