به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، سایت خبری "النشره" لبنان نسخه ای از نامه "بشار الجعفری" نماینده سوریه در شورای امنیت را به این شورا منتشر کرد. در این نامه فهرستی از اسامی ۲۶ تن از تروریست های دستگیر شده در سوریه وجود دارد.

در این نامه آمده است: طبق توصیه های دولت سوریه و در سایه حملات مستمر تروریستها، مفتخرم که در نامه ام به رییس شورای امنیت در آوریل، وی را مطلع کنم، بازجویی برخی از تبعه های کشورهای عربی که به صورت غیرقانونی برای انجام عملیات مسلحانه به سوریه آمده بودند، پایان یافته است.. در همین راستا نامه ای را که شامل اسامی ۲۶ تن از بازداشت شدگان و اطلاعاتی درخصوص تابعیت و تاریخ و دلیل دستگیری آنها است، ارسال کردم.

بشار الجعفری در این نامه می افزاید: همه اسامی در این فهرست فردی است غیر از یک نفر که به سوریه سلاح قاچاق می کرد، و در پاسخ به فتوای افراطی های دینی در تونس و لیبی علیه ارتش و نیروهای امنیتی سوریه عملیات تروریستی انجام داد. بیشتر این نام بردگان از طریق ترکیه وارد سوریه شدند، و ۲۰ نفر از مجموع ۲۶ تن به گروه القاعده وابسته هستند.این افراد عبارتند از:

۱ - سهیل ساقصلی، فرزند زهیر. مهندس برق. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۲ - مجدی العیاری، فرزند العیاشی. راننده شرکت فروش لوازم التحریر. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۳ - محمد الطرابلسی، فرزند شریف. تاجر پوشاک. اتهام وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد. الطرابلسی همچنین در سال ۲۰۰۶ به اتهام اقدامات تروریستی و برگزاری تجمع های غیرقانونی با افراد مشکوک بازداشت، و در جریان انقلاب تونس آزاد شد.۴ - اسامة هذلی، فرزند مختار. دانشجوی دانشکده رسانه اسلامی. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۵ - ولید ظفار فرزند علی بشیر. دانشجوی مهندسی در تونس. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۶ - سامی کمال، فرزند عاشور. دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا در سوسه. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۷ - بلال العیاری فرزند مصطلی. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۸ - فهد صالح فرزند عبدالکریم. دانشجوی دندان پزشکی. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه لیبی.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۹ - فادی موسى، فرزند فیصل. تبعه لبنان.

قاچاق سلاح و مهمات جنگی و قرصهای روان گردان از لبنان به قطر به نفع گروه های مسلح تروریست در سوریه.۱۰ - رضا بای، فرزند عبدالعزیز. دانشجوی دانشکده ارتباطات رسانه ای. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۱۱ - محمد ضیف الله، فرزند علی. کارگر. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۱۲ - سامی کمال، فرزند عاشور. دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا در سوسه. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۱۳ - وسام حلیمة، فرزند عایشه. شغل آزاد. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۱۴ - رمضان سلطانی، فرزند وصیف. تاجر پوشاک. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۱۵ - محمد مای. فرزند تهامی. کاگر کافه در لیبی. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد.۱۶ - عبد الرحیم شبلی، فرزند حسن. تبعه مصر.

تروریست مسلح، که در حمله گروهی از عناصر تروریست به نیروهای ارتش حضور داشت.۱۷ - أحمد منابعة، فرزند: بحراوی. تبعه اردن.

تروریست مسلح که به همراه گروهی از عناصر تروریست به نیروهای ارتش حمله کرد.۱۸ - مسعود غومة، فرزند محمد. شغل آزاد. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد. وی در سال ۲۰۰۷ به اتهام اقدامات تروریستی در تونس به مدت ۹ ماه زندانی شده بود.۱۹ - وحید فضیل، فرزند عبدالله مصباح. تاجر پوشاک. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد. در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به اتهام اقدامات تروریستی در تونس زندانی بود.۲۰ - بلال المرزوقی، فرزند عبدالله. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد. ۳ سال در تونس به اتهام اقدامات تروریستی زندانی بود.۲۱ - هیکل تویتی، فرزند عبدالواحد. کارگر ساده. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد. وی در سال ۲۰۰۸ به اتهام اقدامات تروریستی بازداشت، و برای ۳ سال زندانی شد.۲۲ - عقبة القاصری، فرزند محمد. دانشجوی دانشکده مطالعات فناوری. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد. به مدت ۴ سال در تونس به اتهام اقدامات تروریستی زندانی شد.۲۳ - أمین نصیبی، فرزند محمد. مهندس الکترونیک. اتهام: وابستگی به القاعده. تبعه تونس.

وی از مرزهای ترکیه به صورت غیرقانونی برای عمل به فتواهای علمای تکفیری تونسی وارد سوریه شد، و هنگام عملیات تروریستی مسلحانه ضد نیروهای ارتش، دستگیر شد. وی در سال ۲۰۰۸ به اتهام برگزاری نشست های غیرقانونی بازداشت و ۲ ماه زندانی شد.۲۴ - محمد عامر، فرزند محمد عامر. تبعه لبنان.

یکی از عناصر گروه های مسلح که به نیروهای ارتش و امنیتی سوریه حمله کرده و مردم را برای براندازی نظام تحریک کردند.۲۵ - أیمن مغربی، فرزند احمد. دارای تابعیت فلسطینی – لبنانی.

تروریست مسلح که با گروه های مسلح به عملیات تخریب دست زد و به قتل و حمله به عناصر ارتش پرداخت.۲۶ - غازی نجم. فرزند نواف. تبعه لبنان.

به اتهام قاچاق سلاح و مهمات جنگی و عناصر مسلح تروریست از لبنان به سوریه دستگیر شد. وی در حمله به پستهای بازرسی ارتش و نیروهای امنیتی حمله کرد.