به گزارش افکارنیوز به نقل از سایت اوباما،روزنامه گاردین در گزارشی تصریح کرد: کلنل ماتیو دولی از فرماندهان نظامی ارتش آمریکا که در یکی از دانشکدههای نظامی این کشور تدریس میکند، در دورهای که برای افسران با درجه متوسط و کارمندان طراحی استراتژی جنگی تدریس میشد، تصریح کرد: اسلام دشمن ایالات متحده است و ما نمیتوانیم هیچگاه با مسلمانان همزیستی مسالمتآمیز داشته باشیم.

وی همچنین عنوان کرده است: اسلام به ما اعلان جنگ داده است و به همین خاطر، همانطور که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی مورد حمله اتمی آمریکا قرار گرفت، می‌توان شهرهای مقدس اسلامی از جمله مکه و مدینه نیز را بدون توجه به کشتار غیرنظامیان هدف حمله قرار داد.

دولی با بیان اینکه حمله علیه تروریسم باید به حمله علیه اسلام تغییر ماهیت یابد، خاطرنشان کرد: نوع حمله اسلام به آمریکا ایدئولوژیک است و فرازهای کنوانسیون ژنو درخصوص ممنوعیت کشتار جمعی انسان‌ها، در مورد مکه و مدینه صدق نمی‌کند.

یکی از حاضران در این دوره، با اعتراض به این فرمانده آمریکایی عنوان کرد: دوره برگزار شده برخلاف ادعای دولت آمریکا مبنی بر آزادی و احترام به ادیان است.

دولی در مدل مبارزاتی خود، خواستار «رویارویی ایدئولوژیک و فلسفی با اسلام» شده و عنوان کرده است اسلام نه یک دین بلکه یک ایدئولوژی است و این ایدئولوژی به آمریکا اعلان جنگ داده است.

گاردین با بیان اینکه موضوع ارائه تصویر منفی از اسلام در دولت فدرال آمریکا چیز جدیدی نیست، خاطرنشان کرد: یک بررسی ۶ ماهه توسط اف بی آی نشان داده است که ۸۷۶ مورد توهین آمیز و یا نادرست علیه اسلام، در ۳۹۲ جلسه از این کلاس‌های آموزشی رخ داده است.
یکی از موارد تدریس شده در این کلاس‌ها عنوان این موضوع بوده که دولت برای بازجویی‌های ضدتروریستی، می‌تواند قوانین را در مورد مظنونان به حالت تعلیق در آورده و یا آنها را با اهداف خود هماهنگ سازد.

طرح مواردی اینچنینی برای نظامیان، تاکنون جنایات ضدبشری گستردهای را از سوی نظامیان ارتش آمریکا علیه غیرنظامیان مسلمان در کشورهای مختلف رقم زده است.