داده‌های تحقیقی که روز دوشنبه منتشر شد نشان داد میزان قتل در آمریکا در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال قبل آن شاهد افزایشی «تاریخی» بوده و بیش از ۱۲۰۰ قتل بیشتر در مقایسه مقاطع زمانی یکسان در این دو سال در نمونه مورد بررسی شامل ۳۴ شهر آمریکا، به ثبت رسیده است. 

طبق گزارش «کمیسیون ملی کووید-۱۹ و عدالت کیفری» (NCCCJ)، همه‌گیری کرونا ، ادامه موارد خشونت پلیس و افزایش نرخ قتل و جرایم خشن هر یک در نوع خود چالش‌های گسترده سیاسی ایجاد می‌کند، اما اثر متقابل بین آن‌ها تصمیم‌های سخت‌تری را برای سیاست‌گذاران بوجود می‌آورد.

بنابر یافته‌های کارشناسان، میزان قتل از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، ۳۰ درصد جهش داشته، در عین حال جرایم مرتبط با اسلحه و حملات شدید به ترتیب با افزایش هشت و شش درصدی همراه بوده است.

 بنابر این گزارش، میزان قتل در هر ماه سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال قبل از آن بالاتر بوده است.در ادامه این گزارش، رشد ۳۰ درصدی، افزایش بزرگ و نگران‌کننده توصیف شده که در دوران معاصر در آمریکا بی‌سابقه بوده است.

به گزارش شبکه آمریکایی «فاکس نیوز»، تحلیلگران دریافتند میزان قتل مانند بسیاری از جرایم دیگر که مورد بررسی قرار گرفت، در گذر زمان الگوی چرخه مشخصی را دنبال کرد و در ماه‌های تابستان با افزایش  و در پاییز و زمستان با کاهش همراه بود. اما در سال ۲۰۲۰، میزان ثبت شده در تمام سال از میزان‌های ثبت شده قبلی بیشتر بوده است.

آن‌ها همچنین دریافتند همه‌گیری احتمالاً به صورت موقت برخی قتل‌ها را کاهش داد زیرا فرصت تعامل بین مجرمان و قربانیان را محدود کرد اما با کاهش محدودیت‌ها و نگرانی‌های عمومی در بهار و تابستان، میزان این نوع جرایم افزایش یافت.

کارشناسان در این تحقیق داده‌های ۳۴ شهر را که به لحاظ اندازه و جمعیت متفاوت بودند، به صورت نمونه بررسی کردند.