آمارهای اولیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شده حاکی است سیاهپوستان و دورگه‌های لاتین تبار آمریکایی نسبت به سایر شهروندان این کشور واکسن کرونا ی کمتری را دریافت کرده‌اند.

 در حالی که کارکنان بهداشت و درمان و سالمندان در اولویت کسانی هستند که باید واکسن کرونا را دریافت کنند، آمارهای اولیه نشان می‌دهد سیاهپوستان و دورگه‌های لاتین تبار آمریکایی نسبت به سایر شهروندان واکسن کرونای کمتری دریافت کرده‌اند.

 مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا نیز اعلام کرده است که اطلاعات کامل تری درباره نژاد و قومیت افرادی که تاکنون واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، لازم است.

این در حالی است که سیاهپوستان و دورگه‌های لاتین تبار آمریکایی به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند و تعداد فوتی‌های آنها نسبت به سایر اقشار مردم آمریکا بیشتر است. مقام‌های بهداشت و درمان آمریکا نیز بارها خواستار رعایت برابری در توزیع واکسن کرونا شده‌اند.

آمارهای اولیه نشان می‌دهد بین روزهای 14 دسامبر تا 14 ژانویه بیش از 12.9 میلیون نفر در آمریکا در برابر ویروس کرونا واکسینه شده‌اند که سیاهپوستان تنها 5.4 درصد از این افراد را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که سیاهپوستان 16 درصد کارکنان بخش بهداشت و درمان آمریکا و 14 درصد سالمندان را تشکیل می‌دهند.

دورگه‌های لاتین تبار نیز تنها 11.5 درصد واکسن‌های کرونا را دریافت کرده‌اند و این در حالی است که آنها نیز 13 درصد کارکنان بخش بهداشت و درمان و 5 درصد سالمندان جامعه آمریکا را تشکیل داده‌اند.

در مقابل سفیدپوستان 60.4 درصد واکسن های کرونا را دریافت کرده‌اند، سفیدپوستان 60 درصد کارکنان بخش بهداشت و سلامت و 75 درصد سالمندان آمریکایی را تشکیل می‌دهند.