به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: موشه یعالون معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با حمله احتمالی یکجانبه رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای ایران گفت: من به عنوان یک نظامی که تجربه جنگ دارم، معتقدم اقدام نظامی علیه ایران باید آخرین حربه باشد و تمام راههای دیگر باید طی شوند.
وی در ادامه اظهاراتش افزود: اگر اقدام نظامی علیه ایران اجتناب ناپذیر باشد اسرائیل نباید آغازگر حمله باشد.

در ادامه همچنین وقتی از یعالون درباره نظرش درخصوص ازدواج همجنس بازان سوال شد، ضمن حمایت از این امر گفت: من از حقوق افراد در خصوص انتخاب نوع روابطشان حمایت می‌کنم.

لازم به ذکراست در روزهای اخیر نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس بار‌ها ایران را تهدید به حمله نظامی کرده‌اند که با مخالفت بسیاری از مقامات نظامی و امنیتی این رژیم روبرو شده است، زیرا این مقامات به پیامدهای خطرناک هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران آگاه هستند.

در این زمینه ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، مقامات این رژیم را از هرگونه پیشتازی در اقدام نظامی علیه ایران بر حذر داشته و هشدار داده بود چنین اقدامی کل منطقه را بیثبات خواهد کرد.