«توشیمیتسو موتگی» وزیر امور خارجه ژاپن روز سه‌شنبه گفت این کشور به دنبال اقدامات دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است.

«توشیمیتسو موتگی» در یک کنفرانس خبری در این خصوص خاطرنشان کرد: ”کشور ما در صدد تلاش‌های دیپلماتیک و همچنان متکی به روابط همراه با اتحاد با آمریکا و در عین حال احیای روابط دوستانه سنتی با ایران است“.

او افزود: چگونگی گسترش روابط آمریکا و ایران در دوره ریاست جمهوری بایدن، اکنون برای ژاپن ضروری است و توکیو به اجرای توافق هسته‌ای با ایران امیدوار است.