وزارت بهداشت فلسطین امروز واکسن های روسی اسپوتنیک را به تعداد 10 هزار دوز واکسن دریافت کرد.

این نخستین مورد از واردات واکسن کرونا به فلسطین است، در شرایطی که رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر با وجود واردات گسترده این واکسن به اراضی اشغالی از تحویل آن به فلسطینی ها خودداری کرده بود.

«می الکیله» وزیر بهداشت فلسطین در رام الله در این باره گفت: این واکسن ها برای 5 هزار شهروند فلسطینی و همچنین اعضای کادر درمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی اولویت اصلی دریافت این واکسن را سالمندان، بیماران و اعضای کادر درمان فلسطین عنوان کرد.

وزیر بهداشت فلسطین با اشاره به اینکه روسیه این واکسن ها را به صورت بلا عوض تحویل داده، افزود: در آینده نزدیک قرار است از چین واکسن کوواکس و از کشورهای دیگر نیز دیگر واکسن های کرونا وارد شود.