هند از تایید واکسن فایزر آمریکا برای ویروس کرونا به علت بروز عوارض در کشور‌های دیگر خودداری کرد.

بر این اساس، سازمان کنترل داروی هند به دلیل وجود گزارش‌هایی از عوارض جانبی شدید واکسن فایزر در کشور‌های دیگر، تایید ایمنی این واکسن را رد کرد.

پیش‌تر سازمان کنترل استاندارد دارو‌های مرکزی هند از تأیید درخواست فایزر برای تأیید واکسن بدون آزمایش کوچک جهت بررسی ایمنی واکسن روی مردم این کشور خودداری کرده بود. در نهایت شرکت فایزر نتوانست از استفاده اضطراری واکسن این شرکت در هند برخوردار شود.

سازمان کنترل داروی هند «DCGI»، به دلیل وجود گزارشاتی در مورد بروز معلولیت، آنافیلاکسی و سایر موارد شدید عوارض پس از تأیید واکسن در برخی دیگر از کشورها، تأیید این واکسن را رد کرده است.

سازمان کنترل داروی هند، از اواخر دسامبر سال گذشته ۲۰۲۰ به فایزر حداقل سه بار فرصت داده بود تا در کمیته تخصصی حاضر شود و شواهد کافی را برای تأیید واکسن ارائه دهد، با این وجود شرکت فایزر در کمیته مذکور حضور نیافته است.