نکته قابل توجه این است که  محمد بن سلمان ، ولی عهد عربستان با دستاویز قرار دادن مسائل دینی و عقیدتی، امکان هر گونه بهبود روابط بین دو کشور را از بین برد. وی گفته است: چگونه می توانیم با کشوری که به ظهور امام مهدی (ع) قائم آل محمد (ص) اعتقاد دارد، ارتباط برقرار کنیم. او با این حرف همه راه ها را به روی برقرار روابط طبیعی با همسایه مسلمان و همیشگی عربستان بست اما در مقابل، تا جایی که توانست امکان برقراری روابط طبیعی و حتی فراتر از طبیعی را با آمریکا و عرب و رژیم صهیونیستی فراهم کرد بدون اینکه تضادهای مذهبی و تاریخی مانع شوند!!

عربستان در مقابل این همه لجاجت در رد دست دوستی ایران، در ابراز اشتیاق در مقابل آمریکا، تا جایی پیش می رود که رابطه با این کشور را گدایی می کند و برایش فرقی ندارد که چه کسی بر کرسی کاخ سفید تکیه زده باشد. عربستان از این روابط خشنود است مخصوصا وقتی که رئیس، کسی مثل ترامپ باشد که این کشور را علنا مثل یک گاو شیرده بدوشد. یا کسی مثل بایدن باشد که این کشور را پیوسته به باز کردن پرونده خاشقچی و حقوق بشر و تجاوز به یمن تهدید کند و زبان حال عربستان در مقابل همه اینها فقط می گوید "ریش و قیچی دست خودتت. هر کاری می خواهی بکن".

این اشتیاق عربستان به رابطه با آمریکا، با رژیم صهیونیستی هم دیده می شود. عربستان اکنون این رژیم را در کنار آمریکا در قلب خود جای داده است.

عشق عربستان به آمریکا به حدی رسیده است که ناظران را دچار سرگیجه کرده است. این کشور از حمایت بی قید و بند آمریکای ترامپ در تجاوز به یمن سرمست شده بود و امروز از تصمیم بایدن به توقف حمایت آمریکا از این کشور به همان اندازه سرمست شده است.! برایش فرقی نمی کند در هر حال سرمست می شود.!!

عربستان نباید اینگونه تحقیر آمیز در مقابل آمریکا احساساتی شود، آنهم به خاطر حمایت در مقابل تهدیدی که اصلا وجود ندارد. همچنین نباید بی دلیل با آمریکا یا هم کشور دیگری دشمنی کند. همچنین انتظار نداریم که سیاستی متعادل و موقرانه در پیش بگیرد زیرا رژیم حکومتی این کشور اساسا توان چنین سیاستی را ندارد. این کشور حق دارد هر طور که می خواهد به سمت آمریکا گرایش نشان دهد. اما نباید همه تخم مرغ های خود را یک جا در سبد آمریکا بگذارد، زیرا وابستگی مطلق و بی قید و بند، هزینه گزافی دارد و همه دیدند که ترامپ چگونه این کشور را دوشید بدون این که این کشور حتی قدرت اعتراض داشته باشد. عربستان امروز همین وضعیت خفت بار را در مقابل بایدن هم دارد؛ بایدن کار خود را با تهدید عربستان به باز کردن پرونده های متعددی از جمله پرونده جمال خاشقچی آغاز کرد و عربستان کاری جز کف زدن و هورا کشیدن برای او از دستش نیامد.. اینها همه هزینه وابستگی است.