به گزارش افکارنیوز، روزنامه رسالت در بخشی از گزارشی با عنوان " افزایش هشدارهای اروپا به ترکیه" نوشت: هر اندازه به آغاز ریاست قبرس بر اروپای واحد نزدیک تر می شویم بر شدت هشدارهای غرب بر علیه آنکارا افزوده می شود.در این خصوص مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظارمناسبات آنکارا و قبرس خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش نیز می خوانیم: هشدار مقامات اروپایی به ترکیه در خصوص رویکردآنکارا مبنی بر عدم پذیرش ریاست قبرس بر اروپای واحد ادامه دارد.
با این حال مقامات ترکیه ای تسلیم این رویکردمقامات غربی نخواهند شد. هنوز مشخص نیست که در نهایت روابط میان آنکارا واروپای واحد تاچه سطحی کاهش خواهد یافت.