«عبدالخالق العزاوی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق ، تاکید کرد که ثبات خاورمیانه و از جمله ثبات عراق در گروی پایان دادن به حضور تروریست‌های داعش در سوریه است.

او گفت: سوریه در حال حاضر دربردارنده بزرگترین اجتماع تروریست‌های داعش است که تعداد آن‌ها به همراه خانواده هایشان به ده‌ها هزار نفر می‌رسد. این جمعیت همانند بمبی ساعتی هستند که خطر آن‌ها دائمی باقی مانده است.

این نماینده عراقی تأکید کرد: خاورمیانه از جمله عراق نمی‌تواند با توجه به حضور این تعداد بسیار زیاد از تروریست‌ها در نزدیک مرز‌های خود به ثبات برسد.

او افزود: این واقعیت که این تروریست‌ها بدون پایان جنگ در مناطق باقی مانده‌اند، نشان می‌دهد که برخی از کشور‌ها چتر حمایتی برای آن‌ها فراهم کرده اند تا در شرایط مناسب برای دستیابی به یک دستور کار در خاورمیانه از آنان استفاده کنند.

العزاوی تأکید کرد: عراق کشوری است که بیشترین ضرر را از حضور تروریست‌ها در منطقه دیده است. حضور داعش در سوریه، به ویژه هنگامی که عملیات نفوذ آنان گاه به گاه رخ می‌دهد برای تبدیل آن‌ها به بمب برای هدف قرار دادن افراد بی گناه و نیرو‌های امنیتی است.

این نماینده عراق گفت: کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان در حمایت از مرز‌های عراق با سوریه و فراهم کردن توانایی‌هایی برای نیرو‌های امنیتی کاملا جدیت دارد، زیرا این مسئله به نظارت بر هرگونه عملیات نفوذ تروریست‌ها منجر می‌شود و در راستای امنیت شهرها، روستا‌های عراق از هرگونه خطرات امنیتی است.

به گفته رسانه‌ها و گزارش ها، تجمع‌های تروریستی بزرگی در سوریه وجود دارد که خطر بزرگی برای امنیت و ثبات در سایه حمایت‌های آمریکایی از آنان برای تنش آفرینی در منطقه به شمار می‌روند.