به گزارش افکارنیوز، خبرنگار العالم در مصر لحظاتی پیش اعلام کرد نیروهای امنیتی شورای نظامی حاکم مصر لحظاتی پیش به دفتر شبکه خبری العالم در قاهره حمله کردند و همه تجهیزات آن را مصادره کردند.

نیروهای امنیتی شورای نظامی حاکم دفتر العالم را در قاهره به فعالیت غیرقانونی متهم کردند و همچنان در دفتر العالم حضور دارند.

شبکه العام از ابتدای تحرکات مردمی مصر انقلاب این کشور را لحظه به لحظه پوشش داد و نیروهای امنیتی رژیم حسنی مبارک نیز بارها به دفتر این شبکه حمله و خبرنگاران را مصدوم ساختند.

هم اکنون العالم با وجود چهار خبرنگار فعال و تیم خبری در مصر تحولات این کشور را پوشش می دهد.