ماه گذشته در پی وقوع آشوب در آمریکا که منجر به اشغال ساختمان کنگره شد، حزب جمهوری خواه در صدد برآمد خود را از شر دونالد ترامپ ، رئیس جمهور قبلی -  که با در هم شکستن اصول و قوانین دموکراسی در این کشور باعث درگیری خشونت بار و ریخته شدن آبروی این کشور مدعی دموکراسی شد - خلاص کند اما در نهایت در دومین جلسه محاکمه تاریخی او – که دیروز برگزار شد - فقط 7 نماینده از مجموع 50 نفر سناتور جمهوری خواه در سنای آمریکا علیه او رأی دادند.

در سراسر تاریخ آمریکا، ترامپ سومین رئیس جمهوری است که در مجلس نمایندگان، استیضاح می شود همچنین اولین رئیس جمهوری است که دو بار در معرض استیضاح قرار گرفته است و اولین رئیس جمهوری است که پس از خروج از قدرت، در سنا محاکمه می شود.

بایدن، رئیس جمهور جدید این کشور، تبرئه ترامپ را "فصلی غمگین در تاریخ آمریکا دانست که نشان داد که دموکراسی در این کشور قدر شکننده و سست است و همراه باید از آن دفاع شود".

این حرف بایدن نوعی اعتراف ضمنی به خارج شدن اوضاع از کنترل و فاش شدن چهره واقعی آمریکاست؛ چهره ای که ترامپ سعی می کرد ماهیت واقعی آن را نشان دهد و بسیاری از آمریکایی ها هم این چهره را پسندیده بودند.

این حقیقت در تاریخ ثبت شد که 10 تن از اعضای حزب ترامپ در مجلس نمایندگان و 7 تن از آنها در سنا در نهایت اذعان کردند که رفتار ترامپ به قدری فجیع بوده است که توجیه کافی برای محاکمه او و حتی کنار گذاشتن او از هر گونه سمت در آینده را فراهم کرده است. در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است که این تعداد از اعضای کنگره علیه رئیس جمهور از حزب خود رأی دهند. با این حال ترامپ هنوز جایگاه خود را در حزب جمهوری خواه و آینده آن حفظ کرده است.

البته آرای سناتورهای جمهوری خواه در سنا قابل پیش بینی بود زیرا آنها اهمیتی نمی دهند که رفتار ترامپیسم در داخل جامعه این کشور چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت بلکه فقط می خواهند در سال آینده هم کنگره را در اختیار داشته باشند و در نهایت در سال 2024 دوباره وارد کاخ سفید شوند.

کاملا روشن است که ترامپ قصد خروج از صحنه را ندارد؛ او بلافاصله پس از تبرئه با صدور بیانیه ای کتبی اعلام کرد که به زودی به صحنه برمی گردد.

وی در این بیانیه گفته است "حرکت تاریخی و ملی و زیبای ما برای رسانده دوباره آمریکا به اوج آغاز شده است. در ماه های آینده برنامه ها و ایده های زیادی دارم تا آنها را با شما در میان بگذارم. ما به حرکت شکوهمند خود ادامه می دهیم تا آمریکا را برای همه شهروندان خود دوباره به اوج برسانیم". البته این کلمات برای ما آشنا هستند و دیدیم که وی چگونه با باج گیری از ملت های دیگر وفروپاشی اقتصاد آنها، سعی کرد حرف خود را به کرسی بنشاند.

برخی تحلیل گران و کارشناسان سیاسی معتقدند که دوره زمامداری ترامپ، آغاز سقوط آمریکاست و فرقی نمی کند ترامپ برود یا بماند. ترامپ در هر حال نفوذ سیاسی خود را در عمل حفظ کرده استو حضور او در قدرت، روند تخریبی را در داخل جامعه آمریکا رقم زده است که به سادگی متوقف نخواهد شد حتی اگر از کاخ سفید برود. تبرئه او به این معناست که هر کس در مقام رئیس حمهور آمریکا می تواند جنگ داخلی راه بیندازد تا در قدرت بماند بدون اینکه حتی حزبش او را محاکمه کند.