یک رسانه انگلیسی از تحرک گارد ساحلی چین در دریای چین جنوبی و شرقی، صدور فرمان شلیک به کشتی‌های متجاوز به حریم دریایی چین و نگرانی کشورهای همسایه از جمله فیلیپین خبر داد.

روزنامه انگلیسی «دیلی استار» یکشنبه در این زمینه نوشت، جنگ لفظی بین چین و فیلیپین پس از اینکه چین این کشور را به دفاع از قلمروی خود تهدید کرد، شدت گرفته است.

بر اساس این گزارش، چین در هفته‌های گذشته به گارد ساحلی مجوز شلیک به هرگونه تهدید دریایی علیه قلمروی خود را صادر کرد. ارتش چین به نیروهای خود مجوز استفاده  سلاح  برای دفاع از تمامیت ارضی خود را صادر کرده است.

در این مجوز آمده است، گارد ساحلی می‌تواند تمام اقدامات لازم را انجام دهد، از جمله استفاده از سلاح هنگامی که حاکمیت ملی و  حق حاکمیت چین  در دریا  از سوی بیگانگان به طور غیرقانونی مورد نقض قرار می‌گیرد.

در این بین، اقدام‌های چین با خشم وزیر خارجه فیلیپین مواجه شده و «تئودور لاکسین» نیز گفته که نیروهای این کشور مقابله به مثل خواهند کرد.  وی به رسانه‌های فیلیپینی گفته است که در صورت بروز هرگونه حادثه  قطعا چیزی بیش از یک اعتراض رخ می‌دهد. وزیر خارجه فیلیپین تحرکات چین را «تهدید به جنگ» خوانده است.

سفارت چین در مانیل اما در واکنش به سخنان این مقام ارشد فیلیپین گفته که صدور مجوز شلیک شامل کشورهایی که قوانین بین‌المللی را رعایت می‌کنند، نمی‌شود.

دیلی استار در خاتمه نوشت، گارد ساحلی چین قدرتمندترین نیرو از این نوع در منطقه محسوب می‌شود و اینک در دریای چین شرقی که آنطرف آن ژاپن حضور دارد و دو طرف نسبت به مالکیت بر سر تعدادی جزایر با هم اختلاف دارند، حضوری فعال  دارد.