به گزارش افکارنیوز به نقل از جام نیوز، مجری شبکه مسیحی نجات در اظهاراتی مضحک مدعی شد فقط در عراق حدود یک میلیون نفر توسط شبکه نجات به مسیح ایمان آورده اند.

کشیش " رضا صفا " مالک شبکه مسیحی فارسی زبان نجات به تازگی در اظهاراتی مضحک به بیان میزان تاثیر این شبکه بر کشورهای مختلف پرداخت.

وی در این باره گفت: «فقط درحدود هشتصد هزار الی یک میلیون نفر در عراق توسط شبکه نجات به مسیح ایمان آورده اند!»

وی افزود: «من در این فکرم وقتی حدود یک میلیون نفر درعراق به مسیح ایمان آورده اند، در ایران چند میلیون نفر توسط شبکه نجات به عیسی ایمان آورده اند؟»

این اظهارات مضحک در حالی صورت می گیرد که بنا به آمارهای رسمی، تنها حدود دویست هزار نفر در عراق به زبان فارسی سخن می گویند و همچنین بر اساس برآوردهای به دست آمده، مخاطبین شبکه نجات در ایران از چند هزار نفر تجاوز نمی کند.