الهام علی اف ، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان اقدام به بازدید از مناطق آزاد شده در منطقه قره باغ کرد.

بر این اساس، علی اف با مردم در مناطق فضولی، لاچین، جبرئیل و زنگیلان در منطقه قره باغ دیدار کرد. وی تاکید کرد روند بازسازی مناطق آزاد شده به زودی آغاز خواهد شد.

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان ارمنستان را متهم به آتش زدن و تخریب مناطق جنگلی قره باغ کرد.

در ماه نوامبر، ایروان و باکو با پایان دادن به جنگ شش هفته‌ای بر سر منطقه مورد مناقشه با آتش بس در قره باغ کوهستانی موافقت کردند. این توافق منجر به از دست دادن بیشتر مناطق تحت کنترل جمهوری خودخوانده شد و استقرار نیرو‌های حافظ صلح روسی به منطقه را به دنبال داشت.