به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی بحرین نیز گفت: رژیم بحرین با برخورد نادرست با تحرک مردمی، ملت را به دایره خشونت میکشاند.

وی با احمقانه توصیف کردن سیاست رژیم بحرین، این رژیم را مسئول جنایات جاری در این کشور دانست و خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله «نبیل رجب» و «عبدالهادی» خواجه شد.

شیخ سلمان همچنین با طرح کنفدارالی یا فدرالی با عربستان سعودی که به معنای ادغام بحرین با عربستان است، مخالفت و بر ضرورت توجه به خواست ملت بحرین تاکید کرد.

به گزارش «العالم»، وی افزود که نه پارلمان و رژیم حاکم نماینده ملت و خواست آن نیستند و هر تصمیمی که در راستای اجرای این طرح گرفته شود، باطل و غیرقانونی است.

از سوی دیگر، گرو‌ه‌ها و جناح‌های مخالف در بحرین به رژیم آل خلیفه درباره هرگونه تشدید اقداماتش علیه جنبش مردمی مسالمت آمیز این کشور هشدار دادند.

آن‌ها همچنین بر خطرناک بودن هرگونه ادغام شدن بحرین با عربستان تحت هر عنوانی تاکید کردند و ضرورت برآورده شدن خواسته‌های مردم و اهداف انقلاب را خواستار شدند.

بحرین از بیش از یکسال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است و نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید یا زخمی شده‌اند.

رژیمهای آل سعود و آل خلیفه در توطئه جدیدی از اتحاد بین بحرین و عربستان سخن گفتهاند که اقدامی برای بردن بحرین زیر قیمومیت کامل سعودیها به منظور مقابله با انقلاب مردم این کشور است.