آنتونیو گوترش ، دبیرکل سازمان ملل، تاکید کرد ویروس کرونا علاوه بر تشدید خشونت و افراط‌گرایی در جهان، باعث ایجاد یک بحران حقوق بشری شده است.

او گفت سازمان ملل با ادامه فعالیت هایش، از تعهدات خود در مبارزه با نژادپرستی و اقدامات تبعیض‌آمیز ناشی از شیوع کرونا در جهان منحرف نخواهد شد.

دبیرکل سازمان ملل در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: «ویروس کرونا باعث ایجاد بحران حقوق بشری شده است، با شیوع کرونا، خشونت‌های مبتنی بر تبعیض، بیگانه‌ستیزی و افراط‌گرایی در سراسر جهان در حال افزایش است، در آینده‌ای که ما در صدد ساخت آن هستیم جایی برای بیزاری نیست و سازمان ملل هرگز از تعهدات خود در مبارزه با نژادپرستی و تبعیض منحرف نخواهد شد».

گوترش با ابراز ناراحتی از اینکه خانواده‌های زیادی در جهان به علت کرونا، مادران، پدران و برادران خود را از دست داده‌اند، خواستار ادامه فعالیت برای مبارزه با کرونا از طریق اتحاد و همبستگی جهانی شد.

او پیش از این در خصوص شکاف موجود در توزیع واکسن‌های کرونا در سراسر جهان هشدار داده و گفته بود شکافی که در مصونیت جهانی در نتیجه توزیع نابرابر واکسن‌ها میان کشور‌ها ایجاد شده است، همه را در معرض خطر قرار خواهد داد.