ژاپن روز چهارشنبه واکسیناسیون سراسری بر ضد بیماری  کووید-۱۹  را با عرضه واکسن به کارکنان بیمارستان‌ها آغاز کرد. یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر ژاپن می‌کوشد با این اقدام، بر موانع مختلف چیره شود و بازی‌های المپیک را در تابستان سال 2021 برگزار کند.

ژاپن قصد دارد پس از واکسینه کردن 40 هزار کارمند حوزه بهداشت به کمک واکسن فایزر، 3.7 میلیون فعال حوزه بهداشت را که ممکن است با بیماران مبتلا به کووید-19 در تماس باشند واکسینه کند.

در فرایند واکسیناسیون و در مرحله بعد، نوبت به 36 میلیون ژاپنی می‌رسد که دست‌کم 65 سال دارند.