به گزارش افکارنیوز به نقل از ایران، ادعای همراه داشتن کیف پر از مواد منفجره کافی بود تا مسافران پرواز منچستر به وحشت بیفتند.
هواپیمای توماس کوک که از منچس‌تر به تنریف با دویست مسافر پرواز می‌کرد ساعت یک ظهر روز جمعه مجبور به فرود اضطراری شد. دو مرد انگلیسی در حالی که بشدت مست کرده بودند ناگهان داخل کابین هواپیما فریاد زدند که آن‌ها کیف پر از مواد منفجره(explosive) حمل می‌کنند و پس از مدت کوتاهی انفجار بزرگی رخ خواهد داد. هواپیما پس از فرود اضطراری بسرعت مسافرانش را تخلیه کرد و آیرام
پائول جروس و ناسان لوی تریپر را دستگیر کردند. افسران پلیس و کار‌شناسان گارد مخصوص سیویل پس از جست‌وجوی کامل هیچ‌گونه مواد انفجاری را داخل کابین هواپیما پیدا نکردند.
این دو مرد شرور هنوز تحت بازجویی پلیس قرار دارند. پلیس این دیدگاه را که آنها هنگام ترساندن دیگران مست بودند، قبول نکرده است. این دو مرد انگلیسی که به دروغ ادعا کردند یک بمب داخل هواپیمای در حال پرواز کار گذاشته شده چنان ترسی را به جان مردم انداختند که مسافران حاضر نبودند به پرواز ادامه دهند.