یونان می گوید مراتب اعتراض خود را به ترکیه از بابت اعزام یک فروند کشتی تحقیقاتی به آب های دریای اژه، اعلام کرده است.

دولت آتن این اقدام   ترکیه را به ویژه در حالیکه دو کشور در حال رایزنی در باب حل و فصل مناقشات دریای مدیترانه شرقی هستند؛ غیرضروری ارزیابی کرده است.

نیروی دریایی ترکیه اعلام کرده که در بازه زمانی ۱۸ فوریه (۳۰ بهمن) تا ۲ مارس (۱۲ اسفند)، به انجام تحقیقات هیدروگرافیکی در بخشی از آب های بین المللی دریای اژه که در آن با یونان ذی نفع است؛ خواهد پرداخت.

وزارت خارجه یونان با غیرقانونی خواندن این اقدام، از اعتراض شفاهی خود به دولت ترکیه خبر داد.

این اقدام ترکیه در حالی انجام می شود که بعد از ۵ سال کشمکش بر سر بهره برداری از ذخایر گاز طبیعی دریای مدیترانه شرقی، مقامات دو کشور بالاخره در ۲۵ ژانویه سال جاری (۶ بهمن)، در آنکارا با یکدیگر دیدار و در نهایت توافق کردند که به رایزنی برای حل مناقشه از راه دیپلماتیک ادامه دهند.