علیرضا تقوی‌نیا، تحلیلگر در کانال تلگرامی خود نوشت: انصارالله پس از ۶ سال جنگ به طور کامل جغرافیای یمن شمالی را تحت سیطره خود خواهد گرفت.

 آخرین پایگاه و سرپل ارتش سعودی در یمن جهت تهدید صنعا سقوط می کند.

 منابع نفتی و گازی مهم این استان در اختیار دولت نجات ملی قرار می گیرد.

 تامین غلات و تغذیه مردم یمن که تحت حمایت دولت نجات ملی هستند به شکل بهتری انجام خواهد شد زیرا مارب یکی مراکز مهم کشاورزی یمن است.

مسیر زمینی سعودی برای رسیدن به مناطق جنوبی یمن قطع خواهد شد و آنها مجبورند مسیر استان المهره در مرز عمان را انتخاب کنند و عملا یمن را دور بزنند.

نیروگاه برق مارب، از جمله مراکز مهم تامین الکتریسیته یمن است.

 با آزادسازی مارب، شکست سعودی در تحقق اهدافش در یمن قطعی شده و نتیجتا تاثیرات عمیقی بر تزلزل جایگاه محمد بن سلمان در خانواده سلطنتی و افکار عمومی داخلی خواهد داشت.

 تصرف این شهر موجب آسودگی خیال دولت نجات ملی از تهدید صنعا شده و پس از آن نیروهایش را با فراغ بال بیشتری به جبهات دیگر از جمله ساحل غربی و استان شبوه خواهد فرستاد.

 کارکرد و قابلیت دولت مستعفی به ریاست عبدربه منصور هادی نیز به طور کامل از بین رفته و زمینه برای عرض اندام جدایی طلبان جنوب در مجلس انتقالی و استقلال عمل آنها از سعودی فراهم خواهد شد.

  با افتادن کنترل مارب به دست دولت نجات ملی، نقش و جایگاه سعودی تضعیف شده و حزب اصلاح (اخوان المسلمین یمن ) ضربه مهلکی دریافت خواهد کرد و در عوض امارات ( با توجه به قرابتش با مجلس انتقالی جنوب ) به عنوان مهم ترین کشور عربی تاثیر گذار در پشتیبانی از مخالفان انصارالله نقش و جایگاهش در معادلات پررنگ تر خواهد شد.