رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شامگاه شنبه دستور آزادی زندانیان سیاسی ، حزبی و گروهی فلسطینی را صادر کرد.

این تصمیم به عنوان یکی از توافقات نشست قاهره در راستای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات سراسری فلسطین مطرح شده بود. انتخابات سراسری فلسطین قرار است در سه مرحله با حضور همه گروههای سیاسی برگزار شود.