نتایج نظرسنجی مشترک هارواردکپس- هریس حاکی است بیش از 41 درصد شهروندان آمریکایی گفته‌اند که هیچ تمایلی برای دریافت واکسن کرونا ندارند.

بر اساس این گزارش، 59 درصد آمریکایی‌ها نیز گفته‌اند که مایل به دریافت واکسن هستند.

بیش از 66 درصد کسانی که با دریافت واکسن کرونا مخالفت کرده‌اند، نگران آثار و تبعات جانبی واکسن هستند و 33 درصد نیز گفته‌اند که به موثر بودن این واکسن‌ها اعتقاد ندارند.

نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شده است که شرکت جانسون اند جانسون قصد دارد 3.9 میلیون دوز واکسن کرونا را در آمریکا توزیع کند. پیش از این نیز واکسن‌های فایزر و مدرنا مجوز استفاده و توزیع در آمریکا را گرفته‌اند.