به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی به هدفی مهم در پایگاه ملک خالد عربستان خبر داد.

سرتیپ «یحیی سریع» گفت: یگان پهپادی موفق شد به فضل الهی هدفی مهم در پایگه ملک خالد در خمیس مشیط را هدف قرار دهد.

وی همچنین افزود که این عملیات با استفاده از پهپاد قاصف انجام شده و با دقت به هدف اصابت کرد.

سرتیپ «یحیی سریع» در پایان گفت: این حمله پهپادی در پاسخ به ادامه حملات سعودی و محاصره ملت یمن صورت گرفته است.