رئیس جمهور سابق آمریکا از هم حزبی‌های خود خواست از گردآوری پول و کمک مالی به نام وی پایان دهند.

یکی از مشاوران دونالد ترامپ روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت رئیس جمهور سابق آمریکا از سه سازمان جمهوری خواه خواسته است تا به نام وی پول جمع آوری نکنند.

براساس گزارشی که اولین بار نشریه پولیتیکو منتشر کرد سه نهاد هم حزبی ترامپ از جمله کمیته ملی جمهوری خواهان، ستاد کنگره ملی جمهوری خواهان و ستاد سنای ملی جمهوری خواهان برغم پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان به نام ترامپ کمک مردمی جمع آوری می‌کنند. این مسئله به تازه‌ترین جنجال ترامپ و هم حزبی هایش تبدیل شده است.

پولیتیکو همچنین به نقل از مشاور ترامپ گزارش داد رئیس جمهور سابق خشمگین است که این سازمان‌ها از جمهوری خواهانی که به استیضاح وی در سنا رای دادند، حمایت کرده اند.

ترامپ که برغم همه تلاش هایش نتوانست ابقای خود را در کاخ سفید عملی کند، پس از قسر در رفتن از پرونده رسوایی مجدد استیضاح در سنا، حال سودای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را در سر می‌پروراند.