ناظران معتقدند که نبرد مأرب از همان نخستین روز تجاوز عربستان به یمن آغاز شده است اما ائتلاف تجاوز سعی می کند اکنون که ارتش یمن و کمیته های مردمی در آستانه آزادسازی این شهر قرار گرفته اند، با استفاده از رسانه های وابسته، چنین وانمود کنند که این نبرد، یک نبرد جدید است که تازه شروع شده است. ناظران بر این عقیده اند که ائتلاف تجاوز سعی می کنند با ترویج اطلاعات غلط درباره این عملیات، بر ورند پیشرفت آن تأثیر بگذراند.

تحلیلگران می گویند: صنعا و ارتش و کمیته های مردمی یمن، عزم خود را برای آزادسازی کامل این شهر از لوث وجود مزدوران و تروریست های داعش و القاعده حزم کرده و تأکید کرده اند که اگر حمایت مردمی از ارتش و کمیته های مردمی یمن نبود این عملیات ها ظرف دو یا سه روز به ثمر نمی رسیدند. نیروهای یمنی دریافته اند که مأرب تبدیل به لانه ای برای القاعده شده و رژیم سابق مدتها برای این هدف، وقت صرف کرده است و باعث شده است که عناصر القاعده و داعش به این شهر نفوذ کرده و در آنجا استقرار یافته و موقعیت خود را تثبیت کنند.

استراتژیسین های یمنی هم خاطرنشان کرده اند که نبرد جاسوسی و اطلاعاتی صنعا، بخشی از عملیات نظامی آن برای آزادسازی مأرب است که اطلاعات دقیقی را درباره تحرکات القاعده و چنبره آن بر مزارع و خانه ها و ایجاد مراکز آموزشی و روابط آن با نیروهای منصور هادی و حزب الاصلاح به دست آورده است.

به اعتقاد این کارشناسان هر نبردی، مبنی بر اطلاعات تجسسی درباره مواضع القاعده و "داعش" و نوع حمایت های ائتلاف تجاوز از آنها جلوی چشم و گوش آمریکایی هایی ست مدعی مبارزه با تروریست ها در مأرب هستند.

این کارشناسان تصریح کرده اند که ادعاهای آمریکا درباره قتل عناصر تروریست، فریب و تمسخر افکار عمومی است زیرا دستگاه اطلاعاتی و تجسسی صنعا، اردوگاه های آموزشی را در این شهر رصد کرده است که از حمایت لوجستیکی و مادی برخوردارند و مقادیر قابل توجهی تانک و موشک کاتیوشا و انواع سلاح های دیگر در آنجا شناسایی شده است.

این کارشناسان تأکید کرده اند که دستگاه های اطلاعاتی و تجسسی، نقش مهم و تعیین کننده ای در نبرد آزادسازی مأرب از اشغال خائنان و مزدوران و اشغالگران و اخراج گروه های تکفیری از این شهر و دیگر شهرهای یمن دارند.

کارشناسان بین المللی هم درباره نبرد مأرب گفته اند که رسانه های وابسته به دشمن، اطلاعات غلط بسیاری را درباره نبرد مأرب مخابره می کنند و با مبالغه درباره تعداد و قدرت و تجهیزات ائتلاف تجاوز، سرنوشت این نبرد را تغییر دهند. این کارشناسان می گویند که نبرد مأرب امروز شروع نشده و فردا هم به پایان نخواهد رسید.

آنها تصریح کرده اند که ارتش یمن و کمیته های مردمی و انصار الله نقشه آزادسازی مأرب را تکمیل کرده اند. آنها در مذاکرات مفصلی که با سران بسیاری از قبایل منطقه داشته اند آنها را متقاعده کرده اند که اجازه ندهند در این مناطق، کشتار رخ دهد. همچنین جنبش انصار الله هم موفق شده است بسیاری از مناطق را از ورود به درگیری نهی کند. در حالی که منصور هادی و عربستان بی فایده بر ادامه درگیری اصرار دارند و اهمیتی نمی دهند که سراسر مأرب درگیر این جنگ شود.

کارشناسان نبرد مأرب را برای عربستان بسیار مهم و سرنوشت ساز می دانند. عربستان از شکست در این شهر می ترسد در حالی که انصار الله برگ های برنده بسیاری حتی در مذاکرات عمان داشته است بنابراین خیالی آسوده دارد. در حالی عربستان دست به دامان شورای امنیت شده و خواستار مداخله آن برای توقف نبرد شده است؛ آمریکا و غرب هم خقوق بشر را دستاویز کرده اند.