روزنامه گاردین درباره تاثیر همه گیری  کرونا  در  نابرابری جنسیتی  علیه زنان نوشت: با گذشت یک سال از همه گیری کرونا زنان بیشتر در معرض مرخصی موقت، از دست دادن شغل، مسئولیت تحصیل در منزل، کار در خانه قرار دارند و آنها به شکل فزاینده نگران آینده خود هستند و حدود نیمی از زنان شرکت کننده در نظرسنجی موسسه «مامزنت/Mumsnet» برای روز جهانی زن نشان می دهد که آنها انتظار دارند نابرابری جنسیتی علیه زنان در چند سال آینده به وضعیت قبلی خود بازگردد.

با بازگشایی مدارس در انگلیس این نظرسنجی نشان داد که ۷۰ درصد از زنان فشار ناشی از تعطیلی ها را بواسطه تحصیل دانش آموزان در منزل به دوش کشیده اند. سه چهارم از زنان گفتند که در دوران قرنطینه همسران آنها توانسته اند بدون مشکل به کار خود برسند، از هر پنج نفر از مادران انگلیسی یک نفر گفته اند که مجبور شدند ساعت کاری خود را برای رسیدگی به امور فزاینده مراقبت از کودکان خود کاهش دهند و بیش از یک سوم گفتند از نظر شغلی آسیب دیده اند در حالی که همسران آنها این مشکل را نداشتند.

جاستین رابرتس بنیانگذار موسسه مامزنت گفت این نظرسنجی تصویر نگران کنده ای را درباره نابرابری جنسیتی در دوران همه گیری نشان می دهد.

وی بر ضرورت اتخاذ راهبردی مناسب برای رفع نابرابری ناشی از کووید-۱۹ تاکید کرد و گفت با خطر واقعی بازگشت به دهه ۷۰ از نظر قدرت اقتصادی زنان مواجه ایم.

این نظرسنجی نتایج امیدبخشی هم داشت به طوری که ۶۳ درصد از شرکت کنندگان گفتند که همه گیری باعث شده خانواده های آنها بیشتر در کنار هم باشند و ۶۹ درصد از آنها گفتند که والدین زمان بیشتری را با کودکان سپری کرده اند و به گفته ۴۳ درصد از پاسخ دهندگان مردان درک بیشتری درباره مراقبت از کودکان کسب کرده اند. نابرابری جنسیتی علیه زنان در انگلیس موضوع جدیدی نیست. زنان این کشور پیشتر با برگزاری تظاهرت هایی به تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوق زنان و مردان اعتراض کرده اند.

نابرابری در محیط کار یکی از مشکلات زنانی بوده که براساس آن به ازای مشاغل هم تراز زنان انگلیسی کمتر از مردان حقوق دریافت می کنند.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در آستانه روز جهانی زن هشتم مارس مقاله ای را منتشر و در آن تاکید کرد: همه گیری در حال تشدید نابرابری های عمیق پیش روی زنان و دختران است و نتایج سال ها پیشرفت در راستای برابری جنسیتی را از بین می برد. احتمال اشتغال زنان در بخش هایی که بیشترین آسیب را ازهمه گیری دیده اند بیشتر است. مهمترین کارکنان خط مقدم زنان هستند، که بسیاری از آنان از گروه های حاشیه ای نژادی و قومی و در رده های پایین اقتصادی قرار دارند.

وی در ادامه آورده که زنان ۲۴ درصد بیشتر در معرض از دست دادن شغل و افت شدید درآمد قرار دارند. شکاف جنسیتی در دستمزد که از قبل نیز بزرگ بوده، افزایش یافته است که شامل بخش سلامت نیز می شود.