«جوزف بورل » مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، در جریان جلسه عمومی پارلمان اروپا برای بحث در مورد سوریه تأکید کرد که این اتحادیه از اجرای تحریم های اعمال شده علیه سوریه قبل از آغاز گذار سیاسی در این کشور دست نخواهد کشید.

بورل در سخنرانی خود گفت: من در تاریخ ۲۵ مارس رئیس مشترک پنجمین کنفرانس درباره آینده سوریه خواهم بود. باید به همراه فرستاده ویژه سازمان ملل پشتیبانی خود را برای یافتن راه حلی سیاسی درخصوص این بحران مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل اعلام کنیم. روند سیاسی باید همزمان با تصویب قانون اساسی جدید و انتخابات آزاد آغاز شود.

بورل افزود: ما باید بر بازسازی سوریه تمرکز کنیم. ما آماده پشتیبانی هستیم اما کار به روش معمول گزینه ما نیست. ما باید فشار خود را ادامه دهیم. لغو تحریم ها و حمایت از بازسازی سوریه تا قبل از شروع انتقال سیاسی اتفاق نمی افتد. این همان معنای پیام کنفرانس بروکسل است.

بورل در ادامه مدعی شد: روند سیاسی سازمان ملل برای سوریه که از برگزاری انتخابات دموکراتیک در سوریه حمایت می کند کاملاً متوقف شده است.

در خرداد ماه سال جاری شورای اروپا اقدامات محدودکننده علیه سوریه را یک سال دیگر تمدید کرد و تصمیم گرفت که این اقدامات همچنان علیه دولت سوریه پابرجا بماند.

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تحریم‌های خود را علیه سوریه به اجرا گذاشته است.